Sao

P̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼t̼ ̼G̼i̼r̼l̼ ̼”̼N̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼V̼N̼,̼ ̼T̼h̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼ế̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼ P̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼t̼ ̼G̼i̼r̼l̼ ̼”̼N̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼V̼N̼,̼ ̼T̼h̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼ế̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼
T7, 07 / 2021 17:16
Phát ngôn gây ʂốƈ của Hot girl ɴʜụᴄ ɴʜã khi lấy chồng Việt Nam: Thà Ế chứ không thèm lấy chồng Việt Gần đây, các diễn đàn mạng “dậy sóng” bởi bức thư [...]