Tin tức Hải Phòng

Hải Phòng: Dùng dao đâm thủ.ng bụng người cùng thôn vì tranh chấp bờ vùng Hải Phòng: Dùng dao đâm thủ.ng bụng người cùng thôn vì tranh chấp bờ vùng
T3, 09 / 2019 20:05
Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp ranh giới đất, Thương đã dùng dao bầ u đâm 1 nhát chí mạng vào phần bụng “đối phương”. Sáng 3-9, lãnh đ[...]